YAYINLAR VE ÇALIŞMALAR

Yurt Dışı - Yayınlanmış Kitapta Bölüm

Akdağ, B. (2008). “Building an Alternative Education Movement in Turkey”, Everywhere All The Time: A New Deschooling Reader, (Ed.By Matt Hern) AK Press 674-A 23rd Street Oakland, CA 94612. (E. Korkmaz ile birlikte).

Yurt İçi - Yayınlanmış Kitapta Bölüm

Akdağ, B. (2009). "Eğitime Felsefeyle Bakmak", Peyzaj Mimarlığı, Çok Kültürlülük ve Eğitim, (Editörler: Burcu Yiğit Turan ve Deniz Aslan), 1.Baskı, Ankara: Kozan Matbaası, s.76-82.

Akdağ, B. (2004). “Eğitimin Felsefî Temelleri”, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, (Editörler: Musa Gürsel ve Muhsin Hesapçıoğlu), 1. Baskı, Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları, s.223-266, (Muhsin Hesapçıoğlu ile birlikte), (2.Baskı, 2005, s.179-212).

Akdağ, B. (2003). “Türkiye’de Din Öğretimi Kitaplarında İnsan Hakları Problemleri”, Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları, (Editörler: Betül Çotuksöken, Ayşe Erzan ve Orhan Silier), 1. Baskı, İstanbul: Tarih Vakfı Yay., s.240-263.


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Akdağ, B. (2009). “A Study on Ethical Perceptions of Teachers and Administrations”, Europen Journal Educational Studies, (3) 1, October. (A.Esra Arslan, Nurhayat Özdayı, Müge Yukay, Nilgün Canel, Seval İmamoğlu ve Selma Dündar ile birlikte).


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Akdağ, B. (2005). “İsveç’te Öğretmen Yetiştirme”, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 12, s.58-70.

Akdağ, B. (2003). “Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı: 17, s.39-54. (Münevver Çetin ve Yüksel Yeşilbağ ile birlikte).

Akdağ, B. (2002). “Ortaöğretimdeki Felsefe Derslerinin Etkililiğinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı: 15, s.11-28.

Akdağ, B. (2002). “Öğretim Liderliğinin Bir Davranış Boyutu: Okulun Misyonunu Tanımlama”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, Ekim, Sayı: 9, s.1-8.


Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Akdağ, B. (2010). "Platon'un 'Menon' Diyaloğunda Maieutike Yöntemi", Felsefe Yazın Dergisi, Sayı: 16, s.2-3.

Akdağ, B. (2010). "Okuma Kültürü: Bir Sempozyum ve Düşündürdükleri", Evrensel Kültür Dergisi, Sayı: 218, s.52-54.

Akdağ, B. (2009). "Türkiye Eğitim Sisteminin Genel Sorunları", Eleştirel Pedagoji Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 6, Kasım-Aralık, s.41-43.

Akdağ, B. (2009). "Milli Eğitim Bakanlığı’nın Felsefe Derslerine İlişkin Politikası", Eleştirel Pedagoji Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, Ocak-Şubat, s.63-66.

Akdağ, B. (2008). "Geleceğin Okul Modelleri", Ataşehir Eğitim ve Kültür Dergisi, Sayı: 2, Eylül, s.44-46.

Akdağ, B. (2008). "Türkiye’de Alternatif Eğitim ve Kurumsallaşma", Ataşehir Eğitim ve Kültür Dergisi, Sayı: 2, Eylül, s.32-33.

Akdağ, B. (2008). "Eğitimde Etik", Eğitim Kültür Sanat Bahçem Dergisi, Sayı: 4, Ağustos 2008, s.34-35.

Akdağ, B. (2008). "Reboul’un Eğitim Felsefesi Üzerine Bir İnceleme", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, Sayı: 99.

Akdağ, B. (2008). "Eğitimde Örgüt Yönetimi Kuramlarının Felsefî Panoraması", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, Sayı: 98, s.12-16.

Akdağ, B. (2008). "Eğitim Yönetiminde İnsan Felsefesi ve Etik", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, Sayı: 97, s.8-12, (S.Peker ile birlikte).

Akdağ, B. (2006). "Eğitim Felsefesinde İnsanı Görme Tarzı", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, Sayı: 90, s.2-6.

Akdağ, B. (2006). "Alternatif Eğitim Modelleri", Zil ve Teneffüs Dergisi, Sayı: 5, s.34-44.

Akdağ, B. (2006). "Eğitim Felsefesinde İnsanı Görme Tarzı", Felsefe Yazın Dergisi, Sayı: 9, s.14-17.

Akdağ, B. (2006). "İsmail Tunalı", Felsefe Yazın Dergisi, Sayı: 8, s.58-64.

Akdağ, B. (2004). "Eğitimde Postmodern Liderlik", Eğitim Dergisi, Sayı: 3.

Akdağ, B. (2003). "Eğitim Felsefesi Nedir?", Öğretmen Dünyası Dergisi, Sayı: 277, s.15-16.

Akdağ, B. (2003). "Eğitim Araştırmaları", Eğitim Dergisi, Sayı: 2.

Akdağ, B. (2003). "Geleceğin Okul Modelleri", Felsefeci Dergisi, Sayı: 5.

Akdağ, B. (2003). "Felsefe Öğretimi Araştırmaları", Felsefeci Dergisi, Sayı: 3.

Akdağ, B. (2003). "Eğitimde TKY Uygulaması Bir Truva Atı mı?", Felsefeci Dergisi, Sayı: 2, s.34-38.

Akdağ, B. (2003). "Pedagoglar ve Aslanlar", Kara Yazı Dergisi, İstanbul, Sayı: 1.

Akdağ, B. (2002). "Eğitim Örgütlerinde Yönetim Süreçlerine Katılma", Öğretmen Dünyası Dergisi, Sayı: 267, s.21-25.

Akdağ, B. (2000). "Eğitimde TKY Uygulaması Bir Truva Atı mı?", İskenderiye Yazıları Dergisi, Sayı: 25.

Akdağ, B. (2000). "Tek Yönlü İletişim", İskenderiye Yazıları Dergisi, Sayı: 24.

Akdağ, B. (1999). "Eğitim Hakkı ve Özgürlüğü Üzerine", Eğitim ve Yaşam Dergisi, 4:15, s.15-18.

Akdağ, B. (1999). "Unanimizm, Durkheim ve Linç", İskenderiye Yazıları Dergisi, Sayı: 20.

Akdağ, B. (1999). "Filozofun Özgürlük Sıkıntısı", İskenderiye Yazıları Dergisi. Sayı: 22.

Akdağ, B. (1999). "Yetkenin Mor Yüzü", İskenderiye Yazıları Dergisi, Sayı: 23.

Akdağ, B. (1999). "Aklın Zırt Dediği Yer", İskenderiye Yazıları Dergisi, Sayı: 21.

Akdağ, B. (1996). "Diyalektiğin Felsefi Tarihi", İnsancıl Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 69, s.41-58.


Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Çeviriler

Akdağ, B. (2004). “Felsefi Hermeneutiğin Normatif Boyutu Olarak Eğitim”, Felsefece Sanat Tarih Politika Dergisi, 1: 1, 15 Ocak-15 Şubat, İstanbul. (David Blacker, “Educatıon As The Normatıve Dımensıon of Phılosophıcal Hermeneutıcs”, University of Illinois, Urbana-Champaign, Phılosophy of Educatıon, 1993), s.44-48.

Akdağ, B. (2004). “Postmodern Kuşku ve Eğitim Felsefesi”, Özne Dergisi, 1: 3, Mayıs-Haziran, (Nicholas C. Burbules, “Postmodern Daubt and Philosophy of Educatıon”, University of Illinois at Urbana-Champaign, Phılosophy of Educatıon, 1995), s.13-17.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Akdağ, B. (2002). “Ortaöğretimdeki Felsefe Derslerinin Etkililiğinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu 29 - 31 Mayıs, İstanbul: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi.

Akdağ, B. (2002). “Evaluatıon of Hıgh School Teachers’ Perceptıons Towards School Admınıstrators’ Supervısıng Process”, Education: Changing Times, Changing Needs, First International Conference On Education, Faculty of Education Eastern Mediterranean University Gazimağusa, Turkish Republic of Northern Cyprus May 8 – 10, (N.Özdayı ve Ö.Hacıfazlıoğlu’yla birlikte).

Akdağ, B. (2002). “Evaluatıon of The Teachers’ Perceptıons Towards Supervısors’ Inspectıon Process”, Education: Changing Times, Changing Needs, First International Conference On Education, Faculty of Education, Eastern Mediterranean University Gazimağusa, Turkish Republic of Northern Cyprus May 8 – 10, (N.Özdayı ve Ö.Hacıfazlıoğlu’yla birlikte).

Akdağ, B. (2001). “The Problem Solving Ability of Teachers and Administrators”, XXXI. Annual Congress Of European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), 11-15 September, İstanbul: Paper Presented, (S.Peker, B.Sayıner ve Y. İnandı’yla birlikte).


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Akdağ, B. (2008). “Yapılandırmacılık ve Felsefe Öğretimi”, Felsefe Öğretim Programları Çalıştayı, Felsefeciler Derneği, 20-21 Eylül, Ankara.

Akdağ, B. (2005). “Eğitim Felsefesinde İnsanı Görme Tarzı”, Felsefe ve Eğitim Sempozyumu, Felsefeciler Derneği, 17-19 Kasım, Ankara.

Akdağ, B. (2003). “Türkiye’de Din Öğretimi Kitaplarında İnsan Hakları Problemleri”, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Ders Kitaplarında İnsan Hakları Çalıştayı, Darphane-i Amire, 19 Nisan.


Uluslararası Kurultay - Seminer- Atölye Çalışması – Söyleşi

Akdağ, B. (2008). “Eğitime Felsefeyle Bakmak” (Philosophical View to Education), (Bildiri). Bilkent Üniversitesi, Workshop for Innovation in Education of Landscape Architecture through multi-disciplinary dialogue: Exploration of in between pedagogy, science and practice languages “together”. 19-20-21 Haziran.

Akdağ, B. (2008). “Görme Biçimleri”, (Söyleşi-Sunum) Bilkent Üniversitesi, Workshop for Innovation in Education of Landscape Architecture through multi-disciplinary dialogue: Exploration of in between pedagogy, science and practice languages “together”. 19-20-21 Haziran.


Ulusal Kurultay - Seminer- Atölye Çalışması – Söyleşi

Akdağ, B. (2010). "Görme Biçimi, Eğitim, Etik" (Sunum-11.04.2010), Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube.

Akdağ, B. (2010). “Eğitimde ve Eğitim Yönetiminde Etik”, (Sunum-28.01.2010), Kadıköy İMEM, Eğitim Yönetiminde Başarılı Yöneticilik Semineri-4, İstanbul.

Akdağ, B. (2009). “Alternatif Eğitim”, (Söyleşi/Sunum-14.11.2009), Yeşil Ev, İstanbul.

Akdağ, B. (2009). “Stratejik Planlama”, (Söyleşi/Sunum-12.02.2009), ADAİML.

Akdağ, B. (2008). “Alternatif Eğitim ve Demokratik Okullar”, (Söyleşi/Sunum-27.12.2008), Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube.

Akdağ, B. (2008). “Eğitim Yönetiminde Etik”, (Söyleşi/Sunum-22.08.2008), Yönetim ve Liderlik Yaklaşımlarındaki Gelişmeler ve Okullara Yansımaları, İstanbul Kültür Koleji KÜGEM Yaz Programı.

Akdağ, B. (2008). “Eğitim Yönetiminde Etik”, (Söyleşi/Sunum-25.08.2008), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü.

Akdağ, B. (2008). “AED ve Alternatif Eğitim-1”, (Söyleşi/Sunum-08.03.2008), Buğday Derneği.

Akdağ, B. (2008). “AED ve Alternatif Eğitim-2”, (Söyleşi/Sunum-15.03.2008), Buğday Derneği.

Akdağ, B. (2006). “Alternatif Eğitim Nedir?”, (Söyleşi-11.11.2006), Bakırköy Birikim Kitabevi.

Akdağ, B. (2004). “Eğitim Sen’de Örgütsel Kriz, Sorunlar, Öneriler”, (Bildiri-19.12.2004), KESK Demokrasi ve Emek Kurultayı, İstanbul.

Akdağ, B. (2004). “TKY Felsefesi”, (Söyleşi/Sunum-11.10.2004.), ADAİML.

Akdağ, B. (2001). "1960’dan Günümüze Milli Eğitim Politikaları", (Seminer-03.11.2001) Eğitim-Sen İstanbul 1 No’lu Şube.


Bilimsel Tezler

Akdağ, B. (2001). “1960’dan Günümüze Milli Eğitim Politikalarının Değerlendirilmesi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akdağ, B. (2005). “Hilmi Ziya Ülken’in Eğitim Felsefesi”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.


Diğer Yayınlar

Akdağ, B. (1991). “Neyi Nasıl Anlatmak ya da Şiir”, (Deneme), Isırgan Edebiyat Sanat Dergisi. Sayı: 3.

Akdağ, B. (1991). “Gagaların Gagaladıkları Gagalar”, (Deneme), Isırgan Edebiyat Sanat Dergisi. Sayı: 5.

Akdağ, B. (1992). “İstanbullulaştırabildiklerimizden misiniz ?”, (Deneme), Isırgan Edebiyat Sanat Dergisi. Sayı: 6.

Akdağ, B. (1992). “Pırtlatan Bal Çocukları”, (Eleştiri), Son Haber Gazetesi Sanat Eki. Cilt: 1- 2, Sayı: 4, 17.

Akdağ, B. (1991). “Kuş Uçuşu”, (Şiir), Isırgan Edebiyat Sanat Dergisi. Sayı: 3.

Akdağ, B. (1991). “Zamanın Yarısı”, (Şiir), Isırgan Edebiyat Sanat Dergisi. Sayı: 4.


Röportaj

Akdağ, B. (2007). “Öğrenmenin Alternatif Yolları da Var”, Birgün Gazetesi (Röportaj: Gökhan Gençay), 26 Kasım Pazartesi, (Eylem Korkmaz ile birlikte).

Akdağ, B. (2008). “Alternatif Eğitim ve Alternatif Eğitim Gönüllüleri”, Marmara Üniversitesi Halk Eğitimi Yüksek Lisans, Topluma Örnek Olmuş Liderler ve Sosyal Sorumluluk Projeleri (Röportaj: Reyhan Poyraz), 03 Aralık Çarşamba, Erişim: http://yetiskinegitimi.net/son-haberler/topluma-ornek-olmus-liderler-ve-sosyal-sorumluluk-projeleri.html.


Editörlük

Akdağ, B. (2006). Alternatif Eğitim - Dosya Editörlüğü, Zil ve Teneffüs Dergisi, Sayı: 5.


Projeler

Akdağ, B. “Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi” (Felsefe Ders Kitaplarında İnsan Hakları İhlalleri), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2002-2003.

Akdağ, B. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü “Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Etik Normları Projesi”, 2007-2009.

Akdağ, B. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü “EBB Mezunları İzleme Projesi”, 2007 (halen yürütülmekte).


Sempozyum / Konferans / Söyleşi Organizasyonları

“Uluslararası Katılımlı Okuma Kültürü Sempozyumu-Sorunlar ve Çözüm Yolları”, Zübeyde Hanım Öğretmen Evi, 23-24 ocak 2010, İstanbul. (Düzenleme Kurulu Görevi ve Sempozyum İletişim Sorumlusu).

“Eleştirel Pedagoji Açısından Türk Eğitim Sisteminin Eleştirisi” (Konferans), (Konuşmacı: Doç.Dr.Kemal İnal), Bahçelievler Abidin Pak Öğretmen Evi Konferans Salonu, 06 Aralık 2008. (Konferans Yöneticiliği ve Düzenleme Kurulu Görevi).

“Demokratik Eğitim” (Konferans), (Konuşmacılar: Matt Hern ve Selena Couture), Yıldız Teknik Üniversitesi Hünkar Dairesi Salonu, 08 Ekim 2008. (Düzenleme Kurulunda Görev Alınmıştır).

“Felsefe Öğretim Programları Çalıştayı”, Felsefeciler Derneği, 20-21 Eylül 2008, Ankara. (Düzenleme Kurulunda Görev Alınmıştır / Felsefe Programları ve Yapılandırmacılık Oturum Başkanlığı).

“Eleştirel Pedagoji”, (Söyleşi), (Konuşmacılar: Metin Yeğin, Soner Şimşek, Oktay Ay), Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü, 11 Mart 2007. (Düzenleme Kurulunda Görev Alınmıştır).

“Waldorf Eğitimi”, (Seminer ve Workshop), (Konuşmacılar: Meral Geylani, Şule Şenol), Kitap Kafe, Bakırköy, 29 Ocak 2007. (Düzenleme Kurulunda Görev Alınmıştır).

“Demokrasi ve Eğitim Üzerine” (Söyleşi), Konuşmacılar: Noam Chomsky’nin “Demokrasi ve Eğitim” kitabını Türkçe’ye kazandıran çevirmenlerden Nuri Ersoy ve Ali Kerem Saysel. Karakedi Kültür Merkezi, 24 Kasım 2007. (Düzenleme Kurulunda Görev Alınmıştır).

“Montessori Asistanlık Kursu”, Alternatif Eğitim Derneği ve Association Montessori International-AMI (Uluslararası Montessori Derneği, İngiltere) işbirliğiyle, Yağmur Çocuklar Özel Eğitim Merkezi, 2–11 Temmuz 2007. (Düzenleme Kurulunda Görev Alınmıştır).

“Demokratik Eğitim ve Okulsuzlaşma”, (Konferans), (Konuşmacı: Matt Hern), Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü, 10 Haziran 2006. (Düzenleme Kurulunda Görev Alınmıştır).

“Felsefe ve Eğitim Sempozyumu”, Felsefeciler Derneği, 17-19 Kasım 2005, Ankara. (Düzenleme Kurulunda Görev Alınmıştır).
***